• Nổi bật
  Dylan Hotel
  New York, United States - Xem bản đồ
  Facilities:
  • Wake-up call
  • Bicycle hire
  • Flat Tv
  • Free breakfast
  • Service VIP
  4.5 /5 Xuất sắc
  (2 đánh giá)
  từ 550₫ / đêm
 • Nổi bật
  Parian Holiday Villas
  New York, United States - Xem bản đồ
  Facilities:
  • Wake-up call
  • Car hire
  • Bicycle hire
  • Free breakfast
  • Service VIP
  5.0 /5 Xuất sắc
  (1 đánh giá)
  từ 550₫ / đêm
 • Castello Casole Hotel
  New Jersey - Xem bản đồ
  Facilities:
  • Wake-up call
  • Car hire
  • Laundry and dry cleaning
  • Free breakfast
  • Service VIP
  4.3 /5 Rất tốt
  (3 đánh giá)
  từ 350₫ / đêm
 • Hotel WBF Hommachi
  New Jersey - Xem bản đồ
  Facilities:
  • Wake-up call
  • Car hire
  • Bicycle hire
  • Free breakfast
  • Service VIP
  4.0 /5 Rất tốt
  (3 đánh giá)
  từ 350₫ / đêm
 • Hotel Stanford
  New Jersey - Xem bản đồ
  Facilities:
  • Wake-up call
  • Car hire
  • Bicycle hire
  • Free breakfast
  • Service VIP
  4.3 /5 Rất tốt
  (3 đánh giá)
  từ 300₫ / đêm
 • Redac Gateway Hotel
  Los Angeles - Xem bản đồ
  Facilities:
  • Wake-up call
  • Car hire
  • Bicycle hire
  • Free breakfast
  • Service VIP
  4.0 /5 Rất tốt
  (1 đánh giá)
  từ 500₫ / đêm
 • Castello Casole Hotel
  Los Angeles - Xem bản đồ
  Facilities:
  • Wake-up call
  • Car hire
  • Bicycle hire
  • Free breakfast
  • Service VIP
  5.0 /5 Xuất sắc
  (2 đánh giá)
  từ 350₫ / đêm
 • Hotel WBF Hommachi
  Los Angeles - Xem bản đồ
  Facilities:
  • Wake-up call
  • Car hire
  • Bicycle hire
  • Free breakfast
  • Service VIP
  4.3 /5 Rất tốt
  (4 đánh giá)
  từ 350₫ / đêm
 • Hotel Stanford
  Los Angeles - Xem bản đồ
  Facilities:
  • Wake-up call
  • Car hire
  • Bicycle hire
  • Free breakfast
  • Service VIP
  4.7 /5 Xuất sắc
  (3 đánh giá)
  từ 300₫ / đêm
 • Hiển thị 1 - 9 trong tổng số 28 Khách sạn